HAVATOR ENGINEERING

Vahva suunnitteluosaaminen yhdessä tehokkaiden laskenta- ja suunnitteluohjelmistojen kanssa ovat välttämätön osa Havatorin palvelukokonaisuudessa. Havator Engineering koostuu logistiikan, kone- sekä rakennustekniikan ammattilaisista Pohjoismaissa. Ammattitaitoisen ja huolellisen suunnittelun avulla varmistetaan turvallinen ja tehokas työskentely sekä aikataulujen pitävyys.

Tyypillinen toimeksianto on esimerkiksi teollisuuskohteen raskaan komponentin asennustehtävä, jossa käytetään kuljetuskalustoa ja mobiilinostureita ulkona sekä erikoisnostokalustoa rakennuksen sisällä. Tällöin suunnittelutehtävät sisältävät alkuvaiheessa maa- ja tieinfraan liittyviä kysymyksiä ja loppuvaiheessa rakennuksen kantaviin rakenteisiin liittyviä asioita. Näihin raja-arvoihin liittyen sitten haetaan sopiva ratkaisu kuljetus- ja nostotekniikoilla.

Nosturien suunnitteluohjelmat: Edistyneeseen nosturien suunnitteluun tarkoitettu Crane Manager Designer 3D ohjelmisto mahdollistaa ennakkosuunnitelman siirtämisen yhdellä hiiren napsautuksella 3D-CAD-ohjelmistoon – Havator käyttää AutoCad 2017:ää tai vastaavaa – oman tai asiakkaalta saadun CAD-piirustuksen jatkotyöstämistä varten.

Muita suunnitteluohjelmia ovat mekaniikkasuunnitteluun ja nosturi- ja lanseerausprojektien laskentaan käytettävä Autodesk Inventor sekä nosturikohtaiset ohjelmat kuten Liebherr-nosturien nostotöiden suunnitteluun tarkoitettu LICCON-ohjelma.

Kuljetusten suunnitteluohjelmat: AutoCad ja kuljetuskalustokohtaiset ohjelmistot kuten Goldhofer easyLOAD ja Noteboom SALSA.

Teollisuussiirrot

Raskaiden kappaleiden siirroissa voi tulla eteen tilanteita, joissa tavallinen siirtokalusto ei enää riitä tai tilan ahtauden vuoksi sitä ei voida käyttää.

Lue lisää