Erikoiskalusto ja raskassiirrot

Raskaimmat siirrot ja rajoitettu tila voivat aiheuttaa sen, että tarvitaan vaihtoehtoisia tapoja siirtää ja nostaa raskaita kappaleita. Itsekulkevat moduulilavetit, niin sanotut SPMT:t, kykenevät siirtämään tuhansien tonnien painoisia kappaleita. Erilaiset tunkkaus- ja haalausratkaisut yhdessä vahvan insinööriosaamisen kanssa täydentävät työmailla tarvittavia nostopalveluita.

Haalaus on erinomainen menetelmä siirtokuormata toiseen kuljetusvälineeseen tai loppusijoittaa erikoiskuljetuksena saapuneita teollisuuden koneita ja laitteita lopulliseen asennuspaikkaansa käyttäen apuna esimerkiksi haalauspalkistoja, hydrauli – tai vaijeritunkkeja tai ilmatyynyjä.

Logistiset ratkaisut

Raskaiden ja suurten kappaleiden toimittaminen valmistajan tehtaalta asiakkaan työkohteeseen ja laiteperustuksille on usein yksi vaativimpia tehtäviä projektissa. Räätälöidyillä logistiikkapalveluillaan Havator kykenee tarjoamaan aikataulutettuja kokonaisuuksia sisältäen merirahdin, tavarankäsittelyt satamissa, siirrot rakennuspaikalle sekä nostot tai haalaukset laiteperustuksille saakka kokonaisuutena ”One Stop Shop ” – periaatteella. Havator ohjaa ja johtaa logistiikkaprojektit käyttämällä omia kokeneita projektipäälliköitä.

Suunnittelupalvelut

Havator Engineering on konsernin oma suunnitteluosasto, joka koostuu logistiikan sekä kone- ja rakennustekniikan ammattilaisista. Havator Engineering auttaa ratkaisemaan haastavia kuljetus-, nosto- ja asennusteknisiä kysymyksiä sekä etsii parhaat mahdolliset tekniset ratkaisut kulloiseenkin tehtävään.

Havatorin erikoiskalusto ja osaaminen kattavat kaikkein raskaimmat siirrot SPMT – tai Hydrospex kalustolla, tarjoten yhden Pohjois-Euroopan kattavimmista kokonaisuuksista yhdessä suunnittelupalveluiden kanssa.

 

Referenssit

Lue lisää